Brunei

País (Mapa)
Brunei
Tipus d’estat
Superfície km²
5.765
Població estimada en milers juliol de 2015
423,20
Densitat estimada h/km² (2015)
73,40
Capital
Bandar Seri/Begawan
Llengua
Unitat monetària
dòlar de Brunei
Població darrer cens
393.372
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,40
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
3,00
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
4,60
Taxa total de fecunditat 2015
1,90
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
80,90
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
77,20
Població urbana (%) 2014
76,90
Arròs (1.000 t) 2014
1,90
Carn bovina (1.000 t) 2013
0,80
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,10
Carn porcina (1.000 t) 2013
0,00
Aviram (1.000 t) 2013
26,00
Pesca (1.000 t) 2013
4,80
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
43,90
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
26,30
Prats i pastures
29,80
PNB $ EUA 2013 (en milions)
16.111
PNB $ EUA 2013 (per capita)
38563
% Població activa (2014) Agricultura
0,60
% Població activa (2014) Indústria
18,70
% Població activa (2014) Serveis
80,80
Importació % PNB 2014
32,50
Exportació % PNB 2014
76,20
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
3,60
IDH Índex 2013
30,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
96,40
Despesa pública en educació % PNB 2012
3,50
Kilocalories al dia per capita 2014
3.090
Telèfon fix 100 hab 2013
13,60
Telèfon mòbil 100 hab 2013
112,20
Usuaris internet 100 hab 2011
56,00
Diaris per 1.000 hab 2004
68,30
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
26,00
Habitants per habitatge 2005
6,10