Jamaica

País (Mapa)
Jamaica
Tipus d’estat
Superfície km²
10.991
Població estimada en milers juliol de 2015
2.793,30
Densitat estimada h/km² (2015)
254,10
Capital
Kingston
Llengua
Unitat monetària
dòlar jamaicà
Població darrer cens
2.697.983
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,40
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,90
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
16,80
Taxa total de fecunditat 2015
2,00
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
78,20
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
73,50
Població urbana (%) 2014
54,60
Blat de moro (1.000 t) 2014
2,50
Cafè (1.000 t) 2013
7,00
Patates (1.000 t) 2014
19.60
Carn bovina (1.000 t) 2013
5,60
Carn ovina (1.000 t) 2013
1,10
Carn porcina (1.000 t) 2013
9,70
Aviram (1.000 t) 2013
103,80
Pesca (1.000 t) 2013
25,80
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
22,30
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
26,70
Prats i pastures
51,00
PNB $ EUA 2013 (en milions)
14.270
PNB $ EUA 2013 (per capita)
5126
% Població activa (2014) Agricultura
18,20
% Població activa (2014) Indústria
15,20
% Població activa (2014) Serveis
66,50
Importació % PNB 2014
52,60
Exportació % PNB 2014
29,80
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
17,30
IDH Índex 2013
96,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
88,70
Despesa pública en educació % PNB 2012
6,10
Kilocalories al dia per capita 2014
2.847
Telèfon fix 100 hab 2013
9,00
Telèfon mòbil 100 hab 2013
102,20
Usuaris internet 100 hab 2011
32,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
19,00
Habitants per habitatge 2005
3,60