Japó

País (Mapa)
Japó
Tipus d’estat
Superfície km²
377.873
Població estimada en milers juliol de 2015
126.573,50
Densitat estimada h/km² (2015)
335,00
Capital
Tòquio
Llengua
Unitat monetària
ien
Població darrer cens
128.057.352
Taxa de creixement anual (%) 2015
-0,20
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
10,50
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
2,80
Taxa total de fecunditat 2015
1,40
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
86,90
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
80,40
Població urbana (%) 2014
93,00
Arròs (1.000 t) 2014
10.549,00
Blat (1.000 t) 2014
852,40
Blat de moro (1.000 t) 2014
0,20
Patates (1.000 t) 2014
2452.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
508,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,20
Carn porcina (1.000 t) 2013
1.309,10
Aviram (1.000 t) 2013
1.448,50
Pesca (1.000 t) 2013
4.265,70
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
6,70
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
93,30
PNB $ EUA 2013 (en milions)
4.898.532
PNB $ EUA 2013 (per capita)
38528
% Població activa (2014) Agricultura
3,70
% Població activa (2014) Indústria
25,80
% Població activa (2014) Serveis
69,10
Importació % PNB 2014
19,00
Exportació % PNB 2014
16,20
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
1,30
IDH Índex 2013
17,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
3,80
Kilocalories al dia per capita 2014
2.700
Telèfon fix 100 hab 2013
48,00
Telèfon mòbil 100 hab 2013
117,60
Usuaris internet 100 hab 2011
80,00
Diaris per 1.000 hab 2004
551,20
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
137,00
Habitants per habitatge 2005
2,60