Palau

País (Mapa)
Palau
Tipus d’estat
Superfície km²
459
Població estimada en milers juliol de 2015
21,30
Densitat estimada h/km² (2015)
46,40
Capital
Melekeok
Llengua
Unitat monetària
dòlar EUA
Població darrer cens
19.907
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,50
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,60
Taxa total de fecunditat 2015
24,00
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
72,00
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
66,00
Població urbana (%) 2014
86,50
Pesca (1.000 t) 2013
0,90
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
40,00
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
20,00
Prats i pastures
40,00
PNB $ EUA 2013 (en milions)
240
PNB $ EUA 2013 (per capita)
11480
% Població activa (2014) Agricultura
2,40
% Població activa (2014) Indústria
11,80
% Població activa (2014) Serveis
85,90
Importació % PNB 2014
87,80
Exportació % PNB 2014
63,10
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
18,40
IDH Índex 2013
60,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
99,50
Despesa pública en educació % PNB 2012
7,30
Telèfon fix 100 hab 2013
34,70
Telèfon mòbil 100 hab 2013
85,80
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
48,00
Habitants per habitatge 2005
3,90