Papua Nova Guinea

País (Mapa)
Papua Nova Guinea
Tipus d’estat
Superfície km²
462.840
Població estimada en milers juliol de 2015
7.619,30
Densitat estimada h/km² (2015)
16,50
Capital
Port Moresby
Unitat monetària
kina
Població darrer cens
7.059.653
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,10
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,60
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
59,90
Taxa total de fecunditat 2015
3,70
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
65,00
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
60,70
Població urbana (%) 2014
13,00
Arròs (1.000 t) 2014
1,30
Blat de moro (1.000 t) 2014
12,40
Cafè (1.000 t) 2013
60,00
Patates (1.000 t) 2014
1.30
Carn bovina (1.000 t) 2013
3,30
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,10
Carn porcina (1.000 t) 2013
74,40
Aviram (1.000 t) 2013
6,10
Pesca (1.000 t) 2013
215,50
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
16,00
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
25,20
Prats i pastures
16,00
PNB $ EUA 2013 (en milions)
15.420
PNB $ EUA 2013 (per capita)
2106
% Població activa (2014) Agricultura
72,30
% Població activa (2014) Indústria
3,60
% Població activa (2014) Serveis
24,10
Importació % PNB 2014
53,10
Exportació % PNB 2014
55,90
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
26,50
IDH Índex 2013
157,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
64,20
Kilocalories al dia per capita 2014
2.191
Telèfon fix 100 hab 2013
1,90
Telèfon mòbil 100 hab 2013
41,00
Usuaris internet 100 hab 2011
2,00
Diaris per 1.000 hab 2004
8,50
Habitants per habitatge 2005
4,80