Rússia

País (Mapa)
Rússia
Tipus d’estat
Superfície km²
17.098.242
Població estimada en milers juliol de 2015
143.456,90
Densitat estimada h/km² (2015)
8,40
Capital
Moscou
Llengua
Unitat monetària
ruble
Població darrer cens
143.436.145
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,00
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
14,00
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
9,50
Taxa total de fecunditat 2015
1,70
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
75,90
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
64,60
Població urbana (%) 2014
73,90
Arròs (1.000 t) 2014
1.048,60
Blat (1.000 t) 2014
59.711,40
Blat de moro (1.000 t) 2014
11.332,10
Patates (1.000 t) 2014
31501.40
Carn bovina (1.000 t) 2013
1.633,30
Carn ovina (1.000 t) 2013
190,10
Carn porcina (1.000 t) 2013
2.778,10
Aviram (1.000 t) 2013
3.448,30
Pesca (1.000 t) 2013
4.500,80
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,80
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
56,50
Prats i pastures
42,70
PNB $ EUA 2013 (en milions)
2.096.774
PNB $ EUA 2013 (per capita)
14680
% Població activa (2014) Agricultura
6,70
% Població activa (2014) Indústria
27,50
% Població activa (2014) Serveis
65,80
Importació % PNB 2014
22,70
Exportació % PNB 2014
28,60
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
598,90
IDH Índex 2013
57,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
99,70
Despesa pública en educació % PNB 2012
4,10
Kilocalories al dia per capita 2014
3.200
Telèfon fix 100 hab 2013
28,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
152,80
Usuaris internet 100 hab 2011
49,00
Diaris per 1.000 hab 2004
91,70
Habitants per habitatge 2005
2,80