Salomó

País (Mapa)
Salomó
Tipus d’estat
Superfície km²
28.896
Població estimada en milers juliol de 2015
583,60
Densitat estimada h/km² (2015)
20,20
Capital
Horiara
Llengua
Unitat monetària
dòlar de les illes Salomó
Població darrer cens
515.870
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,00
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
5,70
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
44,10
Taxa total de fecunditat 2015
3,90
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
69,60
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
66,70
Població urbana (%) 2014
21,90
Arròs (1.000 t) 2014
3,90
Carn bovina (1.000 t) 2013
0,70
Carn porcina (1.000 t) 2013
2,40
Aviram (1.000 t) 2013
0,30
Pesca (1.000 t) 2013
36,60
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
71,40
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
19,80
Prats i pastures
8,80
PNB $ EUA 2013 (en milions)
1.073
PNB $ EUA 2013 (per capita)
1912
% Població activa (2014) Agricultura
35,30
% Població activa (2014) Indústria
7,90
% Població activa (2014) Serveis
56,80
Importació % PNB 2014
66,80
Exportació % PNB 2014
56,40
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
466,90
IDH Índex 2013
157,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
76,60
Despesa pública en educació % PNB 2012
7,30
Kilocalories al dia per capita 2014
2.464
Telèfon fix 100 hab 2013
1,40
Telèfon mòbil 100 hab 2013
57,60
Usuaris internet 100 hab 2011
6,00
Diaris per 1.000 hab 2004
10,80
Habitants per habitatge 2005
6,30