Logo de Tècnics i tecnologia en el desenvolupament de la Catalunya contemporània

Tècnics i tecnologia en el desenvolupament de la Catalunya contemporània és un projecte digital que presenta els continguts del llibre del mateix nom publicat per la Fundació Enciclopèdia Catalana l’any 2000, en ocasió dels 150 anys de l’Escola Industrial. Així ho van voler els sis col·legis catalans d’enginyers tècnics industrials, interessats a deixar com a llegat a la societat aquesta obra, dirigida per Jordi Maluquer de Motes i redactada per més d’una trentena d’especialistes acadèmics, que sintetitza els trets més rellevants del que ha estat, tecnològicament, socialment i econòmicament, la societat industrial catalana.

L’obra es compon de dues parts. La primera és dedicada a la presentació d’una sèrie de plantejaments de conjunt sobre el paper dels tècnics i de la tecnologia en el desenvolupament de la Catalunya contemporània. La segona part s’ocupa de la presentació d’estudis de casos sobre generació d’innovacions, transferència de tecnologia i processos de canvi en sectors i subsectors específics de la indústria catalana. L’obra no té, ni podria tenir, cap pretensió d’exhaustivitat. L’opció escollida ha estat la de divulgar aquells processos i fenòmens més ben coneguts, que ja han estat objecte d’una certa tasca d’anàlisi pels historiadors.