El desplegament del procés d’industrialització. Estudi de casos

Vista general del taller de La Hispano Suïssa (1904) | ECSA