Guyana 2014

Novament el president Donald Ramotar va haver de fer front als problemes d’inestabilitat política per manca de majoria parlamentària, encara que tampoc va prosperar una iniciativa de moció de censura promoguda per un dels partits opositors. En l’àmbit exterior, les tensions amb Washington van ressorgir amb les acusacions d’ingerència de l’ambaixador dels Estas Units en la política interna. D’altra banda, malgrat les diferències territorials amb Veneçuela, Guyana va signar un nou acord d’ajut amb Petrocaribe. Igualment, va signar un acord de cooperació militar amb la Xina.