Saint Lucia 2013

L’estancament econòmic pel baix creixement del PIB, que va ser de poc més de l’1%, juntament amb l’augment del dèficit públic, que es va acostar al 9% del PIB, van obligar el Govern de Kenny Anthony a reduir els subsidis en productes bàsics, com l’arròs, i a incrementar els impostos sobre el valor afegit en el sector turístic. El Govern també va anunciar l’elaboració d’un pla estratègic des d’ara fins a l’any 2030.