i Esteve Gilabert Bruniquer | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

Esteve Gilabert Bruniquer

història del dret hist dr
Notari públic (1591), escrivà de ració del consell municipal de Barcelona (1603) i síndic de la ciutat (1608).
Granollers, Vallès Oriental, 1561 — Barcelona, 1641

Per encàrrec del consell formà la Rubrica regiorum privilegiorum (1610), inèdita, continuà la Rúbrica d’ordinacions de Bernat Soler i redactà el Cerimonial dels magnífics consellers i regiment de la ciutat (1614), conegut per Rúbriques de Bruniquer, publicades en 1912-16. Com a escrivà de ració redactà el Manual de novells ardits, o Dietari dels anys 1603-07. És autor de Relació sumària de l’antiga fundació i cristianisme de la ciutat de Barcelona i de l’antic magistrat i govern dels magnífics consellers i altres coses d’honor i bellesa de la ciutat (1630), publicada en dues edicions (1871 i 1885).

Col·laboració: 
ADS
Llegir més...