i iniciativa legislativa popular | enciclopèdia.cat

OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques
Gran enciclopèdia catalana

iniciativa legislativa popular

Sigla deILP
substantiu femeníf
Dret
Sigla deILP
dret dr
Mecanisme de participació ciutadana en l’activitat legislativa d’un estat democràtic.

La seva característica príncipal és que no s’origina al parlament sinó en la mateixa ciutadania, a partir de la presentació formalment acreditada d’un determinat nombre o superior de signatures en suport d’una nova llei o d’una esmena constitucional. Hom distingeix dues menes d’ILP: la directa i la indirecta. En la ILP directa, la proposició és sotmesa a votació de la cambra o a una consulta ciutadana i, si és aprovada, obté el rang de llei o d’esmena constitucional, mentre que en la ILP indirecta la proposta és sotmesa a un debat parlamentari, del qual pot sortir modificada per a ser sotmesa a votació de la cambra o en una consulta ciutadana.

La ILP no és contemplada en l’ordenament constitucional de tots els estats democràtics i de dret i, en aquells que ho fan, moltes vegades és limitada a determinades jurisdiccions, matèries o àmbits territorials (per exemple, se n'admet l’exercici en l’àmbit local però no en l’estatal, etc.). L’estat que fa un ús més aprofundit de la ILP és Suïssa, que admet canvis a nivell federal. El Tractat de Reforma de la Unió Europea o Tractat de Lisboa (2009) admet la possibilitat de presentar-ne, però els requisits (un milio de signatures en un nombre significatiu d’estats en cadascun dels quals rebi el suport d’almenys 1/500 part del cens) en fan molt difícil l’aplicació.

Regulada per una llei orgànica del 1983, la Constitució Espanyola del 1978 admet en l’article 87.3 la tramitació de la ILP a partir del suport de mig miló de ciutadans, bé que és sotmesa a importants limitacions: entre d’altres, no es pot reformar la Constitució, ni les lleis orgàniques o les matèries a què aquestes fan referència, ni les lles tributàries.

A Catalunya, d’acord amb l’article 32.6 de l'Estatut d'Autonomia del 1979, el Parlament aprovà la Llei 2/1995 de la Iniciativa Legislativa Popular, que resultà ampliada el 2006, en requerir un mínim de 50 000 signatures i una edat mínima de 16 anys, i de la qual se sostreien les matèries que l’Estatut d’autonomia atribuïa singularment al Parlament o al Govern. El nou Estatut de Catalunya del 2006 preveia en l’article 29.6 el dret de presentar ILP per la Generalitat i els ajuntaments en la forma que les lleis establissin.

Col·laboració: 
GVA
Llegir més...