Els vestits tradicionals

El vestit popular, com qualsevol objecte domèstic que ens envolta, és un producte artesà i alhora és un testimoni cultural (J. Gabus, L’objet témoin, Neuchâtel, 1975). Les cultures del món adopten formes de vestir diferents segons moltes variables. En primer lloc, el vestit, segons els materials del medi que s’empren en la seva elaboració, evoca un determinat marc natural. També parla de les condicions ambientals, perquè la principal funció pràctica que li correspon és la protecció del fred i la calor. Quant a la seva elaboració, els teixits dels vestits populars a tot el món...