Els fons durs i els fons tous

Les comunitats de suspensívors sobre substrat rocós

Llevat d’algunes comunitats de mol·luscs filtradors, que no tindrem en compte, les comunitats de suspensívors sobre substrat rocós estan situades en fondària. Com que sovint es troben al límit de la fondària, on es pot fer un treball segur i efectiu amb escafandre autònom (o per sota) i tampoc no són mostrejables mitjançant dragues, aquests poblaments han estat molt poc estudiats. Les descripcions de què hom disposa s’han realitzat mitjançant inventaris visuals efectuats en immersió o amb l’ajuda de submarins o vehicles de control remot...