La vida als rius i els llacs de les selves temperades

Les aigües continentals al domini de les selves temperades

La gran fragmentació geogràfica del bioma fa que les condicions de les seves aigües continentals siguin molt variades. Cap riu important no té la totalitat de la seva conca dins el domini del bioma, encara que tres dels rius més grans del món, el Iang-Tsé, el Mississipí i el Paranà, n’hi tenen una part significativa. Tampoc no conté un gran nombre de llacs, i els que s’hi troben no són gaire grans; sí que és cert, però, que entre els llacs del bioma n’hi ha d’origen (glacial, càrstic, tectònic, volcànic) i condició (natural...