Uranium City

El bosc boreal que recobreix l’escut canadenc precambrià no és gaire acollidor. El sòl és prim i els arbres esparsos. Els hiverns són llargs, foscos i rigorosos. A l’estiu, que és breu, els mosquits i la mosca negra ho infesten tot. Poblat escassament durant segles per pobles aborígens que subsistien caçant i pescant, i visitat esporàdicament per traficants de pells, a la darreria del segle XIX la situació començà a canviar: s’hi descobriren or i altres minerals valuosos. Amb l’esclat de la mineria aparegueren poblacions de circumstància, sotmeses al vaivé de les explotacions.

Uranium City...