Vladimir I. Vernadski: la biosfera i el cosmos

A la seva obra “La biosfera”, Vernadski s’expressa amb un lirisme i una precisió científica remarcables. La seva concepció de la biosfera com a mecanisme “alhora còsmic i terrestre” demostra una amplitud de visió poc comuna. Per primera vegada en la història de les idees es pren en consideració de manera completa i rigorosa l’“energètica de la vida, emmarcada en el Cosmos” —segons l’havia formulat uns anys abans (1924) en la seva obra “La biogeoquímica”— : no hi ha cap ombra de misticisme eteri en aquesta termodinàmica planetària que obrí camí a l’ecologia global contemporània.

“De fet la biosfera pot ser definida com la part de l’escorça terrestre ocupada per transformadors que tradueixen els raigs còsmics en energia terrestre eficaç, elèctrica, química, mecànica, tèrmica, etc. Els raigs còsmics que provenen de tots els astres celestes embolcallen i penetren la biosfera, així com tot el que es troba dins seu. Nosaltres només rebem una part insignificant d’aquests raigs i, d’entre tots aquests, quasi exclusivament els raigs solars.

Però també sabem que la biosfera rep ones d’altres vies que provenen de les parts més llunyanes del cosmos. Així, els estels i les nebuloses emeten raigs sobre el nostre planeta de manera continuada. Tot ens indica que els raigs penetrants, descoberts per V. Hess a les capes altes de l’atmosfera, tenen el seu origen més enllà dels límits del nostre sistema solar. Hom busca aquest origen a la Via Làctia, a les nebuloses o als estels del tipus Mira Ceti.

Podria ser que aquests misteriosos raigs penetrants, tan lluminosos a les capes altes de la nostra atmosfera, provinguin de la Via Làctia (W. Nernst). La seva avaluació i comprensió queden per al futur. Però sense cap mena de dubte podem afirmar que no són aquests, sinó els raigs solars, els que determinen els trets principals del mecanisme de la biosfera.

L’estudi de l’acció dels raigs solars sobre els processos terrestres és suficient per a contemplar la biosfera com un mecanisme alhora còsmic i terrestre en una primera aproximació, tanmateix precisa i profunda. El Sol ha transformat i canviat completament l’aspecte de la Terra i ha penetrat la biosfera. A grans trets, la biosfera és la manifestació dels seus raigs, és un mecanisme planetari que els transforma en noves i diverses formes d’energia terrestre lliure, que canvia per complet la història i el destí del nostre planeta.”

“Biosfera” (‘La biosfera’), Leningrad (1926). Reproduït a partir de “Biosfera” (I-II); “Izbrannye soˇcinenija”, vol. 5. Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, Moscou (1960)

Traducció: Cristina Beltran