Sant Jaume (Barcelona)

Les primeres notícies de l’església daten del final del segle X, i segons Carreras Candi, ja existia l’any 985. De l’any 992, tenim la deixa que féu la monja Aurúcia “ad domum Sancti lacobi qui est in Barchinona” d’una terra a Granada; del 1011 data el llegat de dues unces d’or que féu el prevere Guilarà abans de marxar en peregrinació cap a Santiago de Compostel·la, a la Casa de Sant Jaume “in suo edifitio aut in libro, ubi plus necesse fuerit”; finalment, assenyalem que a l’altar de Santa Maria de l’esmentada església es llegí, l’any 1021, el testament sagramental del potentat barceloní...