Sant Miquel (Barcelona)

L’església de Sant Miquel s’alçava a l’actual plaça barcelonina del mateix nom, lloc on hi havia hagut les termes romanes de la ciutat construïdes al segle II. Ja existia a mitjan segle X, car consta que l’any 951 la comtessa Riquilda, vídua del comte Sunyer, li féu donació de nombroses propietats; també en aquesta època es troba documentat vora el temple un fossar o cementiri, que juntament amb els de Sant Jaume, la catedral. Sant Just i Sant Celoni eren els llocs destinats a enterraments cristians dins la ciutat.

El temple de Sant Miquel figura entre les deu parròquies que tenia el...