Capella de Sant Celoni (Barcelona)

Dins el cementiri de l’església de Sant Just i Sant Pastor hi havia hagut una petita capella dedicada a sant Celoni, motiu pel qual al segle XI aquest cementiri es coneixia amb el doble nom indistintament, i segons la tradició era un dels llocs més primitius destinats a enterraments cristians dins la ciutat.

D’aquesta capella cemeterial han pervingut escasses referències documentals. Una d’elles data de l’any 1208, en un capbreu dels béns del degà de la seu barcelonina, segons el qual consta que aquest posseïa algunes cases prop l’església de sancti celedonii; l’altra consigna la fundació a l’església de Sant Just i Sant Pastor, del benefici de Sant Celoni el 1228, la qual cosa ha fet suposar la desaparició d’aquesta església cemeterial pels volts de l’any esmentat.