Sant Vicenç de Conill (Pujalt)

Aquesta església es trobava a l’antic terme del castell de Conill. Des de molt aviat començà a exercir funcions parroquials que encara manté en l’actualitat. Depengué de la canònica de Sant Vicenç de Cardona.

El lloc de Conill es documenta a partir de l’any 1019, que el vescomte Bermond de Cardona restituí a l’església de Sant Vicenç de Cardona diversos béns que havia usurpat, entre els quals hi havia els drets que tenia al castell de Conill (Cu nillum).

L’església amb les seves funcions parroquials apareix en una llista de parròquies del bisbat de Vic datable entre els anys 1025 i...