Castell de l’Astor (Pujalt)

Es conserva molt poca documentació sobre aquest castell. Hom ha apuntat la possibilitat que aquesta fortalesa i la de Montesquiu fossin un únic castell. El lloc de l’Astor surt esmentat per primera vegada en un document datat el 1235. Segons el fogatjament del 1358 aquest lloc pertanyia als successors de Berenguer de Guàrdia.