Santa Maria de la Guàrdia Pilosa (Pujalt)

Aquesta església es trobava dins de l’antic terme del castell de la Guàrdia Pilosa. Degué ser una capella dependent de la parròquia de Sant Jaume, probablement fou la capella del castell.

Les úniques notícies d’aquesta església corresponen al testament d’un senyor del castell de la família dels Castellar, anomenat Berenguer Sendred, el qual l’any 1124 feu una deixa a Santa Maria de la Guàrdia Pilosa, i una altra a Sant Jaume de la Guàrdia, per la qual cosa ha de correspondre a una altra església, que pel fet d’esmentar-se en un testament d’un senyor del terme i ésser totalment desconeguda...