Resultats de la cerca

Es mostren 11 resultats

Notació, eiπ = –1, línia d’Euler, equació quàrtica, grafs, funció ϕ, funcions beta i gamma, matemàtica aplicada, grans problemes (Euler)

problema dels set ponts de Königsberg

matroide

graf

accessibilitat

arc

nombre de Folkman

sistema expert

intel·ligència artificial

investigació operativa