Resultats de la cerca

Es mostren 117 resultats

Gottfried Wilhelm Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz

fórmula de Leibniz

Càlcul, determinants, teorema multinomial, lògica simbòlica, notació, màquines de computar (Leibniz)

mònada

ars combinatoria

Guillaume de L’Hôpital

Gabriel Cramer

principi de continuïtat

element infinitesimal