Resultats de la cerca

Es mostren 79 resultats

Sant Andreu de Gallinera

A Mallorca hi ha cinc actes de fe contra 237 conversos detinguts l’any anterior

Jaume Pericàs i Ripoll

Hortoneda

John Law

Magí Coromines

ager publicus

Comabella i Cia Pujol

Moixé Natan

Mošé Natan