L’Empordà

L’Empordà és una de les regions naturals i històriques amb una personalitat més ben definida. El seu nom té l’origen en el de la ciutat d’Empúries‚ i significa‚ doncs‚ el territori o el rodal (el rerepaís) emporità. Empúries fou fundada, en un indret ja habitat per població autòctona‚ pels navegants i comerciants grecs de Focea (jònics)‚ al segle VI aC‚ els quals li donaren el nom d’Empòrion (empori‚ mercat). La romanització del país s’inicià també a Empúries (desembarcament de l’exèrcit de Gneu Escipió el 218 aC) i els romans crearen una colònia al costat de la ciutat grega i del poblat local...