Artur Bladé i Desumvila

(Benissanet, Ribera d’Ebre , 1907 — Barcelona, 1995)

Biògraf, memorialista i divulgador històric.

Vida i obra

Es donà a conèixer a la premsa comarcal (El Llamp, La Riuada). Militant d’ERC, fou funcionari de la Generalitat. President dels Jurats Mixtos del Treball a Tortosa (1932-34), el 1936 fou secretari del conseller de Sanitat i Assistència Social, Martí Rouret. Feu la guerra al cos de sanitat. Exiliat a França i a Mèxic (1942-61), col·laborà en les revistes d’exili La Nostra Revista, Pont Blau i Xaloc. En retornar s’intal·là a Tarragona. Publicà llibres de divulgació a la col·lecció “Episodis de la Història”, de l’editorial Rafael Dalmau. La seva obra historiogràfica s’estructura en tres eixos: en primer lloc, l’evocació de la comarca de la Ribera d’Ebre, amb informacions sociològiques i ambientals; en segon lloc, les biografies de personatges amb qui tingué tracte assidu, basades més en l’aprofitament de les notes preses en llargues converses, que no pas en la recerca sistemàtica, i en tercer lloc, la reelaboració d’extractes d’un extens dietari, amb siluetes de personatges de tota mena, que subministra una àmplia i interessant informació sobre els anys d’exili i la vida cultural a Tarragona (1966-76). Amb textos inèdits i publicats a l’exili o durant la Transició, confegí un volum sobre l’experiència mexicana: De l’exili a Mèxic (1993). Deixà inèdits uns “records de noiesa i d’adolescència”.

Entre la seva bibliografia destaquen les obres: Benissanet (Mèxic, 1953; reed.: Els treballs i els dies d’un poble de l’Ebre català, 1970), Crònica del país natal (1958), Gent de la Ribera d’Ebre (artesans, pagesos, rodaires) (1971), Contribució a la biografia de mestre Fabra (1965), Francesc Pujols per ell mateix (1967), El senyor Moragas (Moraguetes) (1970), El meu Rovira i Virgili (1981), Antoni Rovira i Virgili i el seu temps (1984), Viatge a l’esperança (1973), L’exiliada, (1973) i Viure a Tarragona (1984-91), en quatre volums.

Lectures
  1. “Artur Bladé i Desumvila: memòria d’una terra”, La Riuada, 5, 1996, p. 4-23.
  2. CONTRA, D.; ROCA, A.M.: Artur Bladé i Desumvila: una obra com a testimoni, Treball de la Secció de Filologia i Història Literària, III, Tarragona 1982, p. 215-277.
  3. ESTREM I FA, S.: “Artur Bladé i Desumvila”, La gent d’El Llamp, Tarragona 1992, p. 43-46, Biblioteca “El Llamp”. GARCIA, X.: El meu Artur Bladé, El Mèdol, Tarragona 1996.