TEMES

Blanca Moncunill-Solé

Llicenciada en biologia (2010) i doctora en biodiversitat per la Universitat Autònoma de Barcelona (2016). En la seva tesi estudià l'evolució del pes corporal dels petits mamífers (rosegadors, lagomorfs i insectívors) a les illes del Mediterrani (Plioquaternari). Actualment és investigadora postdoctoral a la Università degli Studi Roma Tre (Dipartimento di Scienze) i a la Universidade da Coruña (Departamento de Física e Ciencias da Terra). El seu projecte actual de recerca se centra a conèixer com era la biologia de diverses espècies de lagomorfs extints. Ha realitzat diverses estades en museus zoològics i paleontològics d'arreu d'Europa, destacant entre ells la col·lecció paleontològica de la Università degli Studi di Firenze (Itàlia) i la col·lecció zoològica del Magyar Természettudományi Múzeum (Hongria).

Llicenciada en biologia (2010) i doctora en biodiversitat per la Universitat Autònoma de Barcelona (2016). En la seva tesi estudià l'evolució del pes corporal dels petits mamífers (rosegadors, lagomorfs i insectívors) a les illes del Mediterrani (Plioquaternari). Actualment és investigadora postdoctoral a la Università degli Studi Roma Tre (Dipartimento di Scienze) i a la Universidade da Coruña (Departamento de Física e Ciencias da Terra). El seu projecte actual de recerca se centra a conèixer com era la biologia de diverses espècies de lagomorfs extints. Ha realitzat diverses estades en museus zoològics i paleontològics d'arreu d'Europa, destacant entre ells la col·lecció paleontològica de la Università degli Studi di Firenze (Itàlia) i la col·lecció zoològica del Magyar Természettudományi Múzeum (Hongria).

Ha publicat més d'una vintena d'articles en revistes de prestigi en els camps de la paleontologia i zoologia, així com diversos articles de divulgació en la temàtica de les ciències biològiques i paleontològiques en les revistes digitals Principia, PrincipiaKids i UABDivulga. Té més d'una vintena de contribucions científiques en congressos nacionals com internacionals.

Durant diversos cursos (2016-18) fou professora associada en el Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha participat en projectes d'innovació docent, destacant entre ells la col·laboració a "Magnet: Aliances per a l'èxit educatiu" de la Fundació Jaume Bofill.

Clàusula de divulgació: Blanca Moncunill-Solé rep fons de la ’Consellería de Cultura, Educación e Universidade’ de la Xunta de Galicia, mitjançant els contractes postdoctorals per a la continuïtat de la carrera investigadora i l’establiment d’una línia d’investigació pròpia a la Universitat de la Coruña, en el Departament de Física i Ciències de la Terra, àrea de Paleontologia.