TEMES

Conducció i beguda: Si has begut no condueixis!

Les matemàtiques també tenen un paper important per determinar la quantitat d’alcohol que tenim al cos, un fet que ens afecta per conduir vehicles i no tenir cap ensurt.

alcoholimetre.jpg

Alcoholímetre

Per determinar la quantitat d’alcohol que tenim a la sang o taxa d’alcoholèmia, primer cal que es conegui el que s’anomena contingut en grams d’una beguda alcohòlica, càlcul que ve determinat pel producte de la densitat d’alcohol (que és sempre 0,8), pels graus de la beguda i per la quantitat consumida en centímetres cúbics o mil·lilitres (1 centímetre cúbic = 1 mil·lilitre) dividida per 100. Si designem CG el contingut en grams, CC la quantitat consumida en centímetres cúbics i G els graus de la beguda, aleshores tenim la relació:

formula_mates1.jpg

A partir d’aquest valor, podrem calcular la taxa d’alcoholèmia (TA), que ve definida, segons el sexe, per les següents fórmules:

En homes: contingut en grams dividit pel producte de 0,7 pel pes en quilos

fomrula2.jpg

En dones: contingut en grams dividit pel producte de 0,6 pel pes en quilos

formula3.jpg

Vegem-ne un exemple, i calculem la taxa d’alcoholèmia que tindrà una persona de sexe masculí que pesa 77 kg i que consumeix 100 cc d’un vi (mig got d’aigua aproximadament) de 13 graus.

Quin seria el contingut en grams d’alcohol?

Tenim, doncs, que CC = 100 i G = 100, aleshores aplicant la fórmula tenim que el contingut en grams CG seria:

formula4.jpg

Quina serà la seva taxa d’alcoholèmia?

formula5.jpg

A la xarxa es poden trobar alguns enllaços per tal de calcular la taxa d’alcohol a la sang. Per exemple: http://alcoholimetros-desechables.es/index.php/es/calcular-su-tasa-de-alcoholemiahttps://www.micalculadora.net/salud/calculadora-bac.

Amb l’objectiu d’unificar criteris sobre la mesura de la taxa d’alcoholèmia, l’OMS va establir l’UBE (unitat de beguda estable), un altre mètode de calcular els grams d’alcohol. Cada UBE és equivalent a entre 8 i 13 grams d’alcohol pur (en funció del sexe, pes i l’edat de la persona). Aproximadament, una persona sana pot digerir una UBE en un interval comprès entre 60 i 90 minuts. L’OMS recomana no superar els 30 grams d’alcohol (CG) en els homes i els 20 grams (CG) en les dones.

Contacta amb Divulcat