TEMES

L’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) és el centre de recerca de referència en el sector de l’energia a Catalunya, i forma part del sistema CERCA de la Generalitat de Catalunya. Creat l’any 2008, té l’objectiu de contribuir al desenvolupament sostenible de la societat i augmentar la competitivitat del teixit industrial en el sector energètic. El centre desenvolupa recerca d’excel·lència a mitjà i llarg termini, la innovació i el desenvolupament de nous productes tecnològics i la disseminació de coneixement rellevant per a la ciutadania.

En aquest blog hi participen:

Marc Torrell

L’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) és el centre de recerca de referència en el sector de l’energia a Catalunya, i forma part del sistema CERCA de la Generalitat de Catalunya. Creat l’any 2008, té l’objectiu de contribuir al desenvolupament sostenible de la societat i augmentar la competitivitat del teixit industrial en el sector energètic. El centre desenvolupa recerca d’excel·lència a mitjà i llarg termini, la innovació i el desenvolupament de nous productes tecnològics i la disseminació de coneixement rellevant per a la ciutadania.

En aquest blog hi participen:

Marc Torrell

Llicenciat en Química el 2004 i doctor el 2008 en Ciències dels Materials a la Universitat de Barcelona, és enginyer de materials a la Universitat Politècnica de Barcelona (2011). Des del 2013 treballa en materials avançats per a l’energia a l’IREC (Barcelona) centrat en piles de combustible d’òxid sòlid i electrolitzadors d’hidrogen, així com en noves tecnologies de fabricació additiva per a dispositius energètics.

Ha treballat com a investigador en ciència de materials per a l’energia durant els darrers quinze anys, primer al Centre de Projecció Tèrmica (CPT) de la Universitat de Barcelona, seguit d’una etapa postdoctoral al Departament de Física de la Universitat de Minho (Portugal).