TEMES

Llicenciat i doctorat en Geografia per la Universitat de Barcelona. Ha treballat a la consultoria privada i a l’Agència Catalana de l’Aigua durant 13 anys. Actualment és professor Lector al Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona, on imparteix docència sobre Hidrologia, Geomorfologia Fluvial, Gestió d'Espais Fluvials i Gestió dels Recursos Hídrics. És un dels dos cooridnadors del Màster en Ciència i Gestió Integral de l'Aigua, a la Universitat de Barcelona i també forma part del grup de recerca GRAM (Grup de Recerca Ambiental Mediterrània).

Llicenciat i doctorat en Geografia per la Universitat de Barcelona. Ha treballat a la consultoria privada i a l’Agència Catalana de l’Aigua durant 13 anys. Actualment és professor Lector al Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona, on imparteix docència sobre Hidrologia, Geomorfologia Fluvial, Gestió d'Espais Fluvials i Gestió dels Recursos Hídrics. És un dels dos cooridnadors del Màster en Ciència i Gestió Integral de l'Aigua, a la Universitat de Barcelona i també forma part del grup de recerca GRAM (Grup de Recerca Ambiental Mediterrània). Els interessos en recerca es centren en l'estudi dels processos d'erosió i transport de sediment fluvial i de restauració d'espais fluvials des del punt de vista geomorfológic. També fa recerca sobre aspectes relacionats amb la gestió dels recursos hídrics. És membre de la Junta de la Societat Catalana de Geografia, amb la ferma voluntat d’afavorir la divulgació del coneixement geogràfic.