TEMES

Quants tipus de cèl·lules diferents hi ha al cos humà?

140206-lego16_sk1pdl.jpg
Escultura de Lego / Foto: Nathan Sawaya

Talment com si fóssim una gran construcció de Lego, els humans estem formats per petites peces que, tot i que invisibles a ull nu, són essencials en tots els ésser vius: les cèl·lules.

Les cèl·lules són les unitats de vida amb capacitat per reproduir-se per elles mateixes més petites que existeixen. Tots el éssers vius estem compostos de cèl·lules, des de l'organisme més petit format per una d’única fins al més complex. Els humans tenim al voltant de 200 tipus de cèl·lules diferents, i cada tipus es distingeix dels altres per la seva forma, la seva mida o la distribució de les seves estructures internes. Però aquesta diversitat en el seu físic no és un mer capritx de la naturalesa, sinó que va lligat a unes funcions diferents per a cada tipus cel·lular. Les cèl·lules de l'intestí tenen una superfície més àmplia per tenir més àrea per absorbir nutrients. Les cardíaques, com que requereixen molta energia, tenen més mitocondris, la part de la cèl·lula encarregada de generar energia. Les del sistema nerviós, les neurones, han de transmetre ràpidament la informació a zones molt allunyades del cos, així que poden arribar a tenir extensions de fins a un metre de llargada!

De la mateixa manera que cada peça de Lego dona un determinat color, angle o forma a la construcció final, cada tipus de cèl·lula confereix una funció addicional a aquell ésser viu. Com més complex és l'organisme, més tipus de cèl·lules té per poder fer front a les múltiples demandes de funcions diverses. Però les cèl·lules no treballen soles, sinó que les que tenen funcions similars s'agrupen en teixits, que alhora s’organitzen en òrgans, i tots treballen coordinats, en equip, amb un únic objectiu: mantenir-nos vius.

_____________________

Aquest article es va publicar, en castellà, com a resposta a una pregunta d’un lector de La Vanguardia el dia 8 d’abril del 2018 i fou referenciat a https://www.irbbarcelona.org/ca/news/quants-tipus-de-cellules-te-el-cos-huma 

Contacta amb Divulcat