TEMES

Què és BeMother?

El 2017, el nostre grup va ser el primer a mostrar canvis estructurals pronunciats, sistemàtics i duradors que es van produir a la xarxa de cognició social del cervell durant l’embaràs. Aquestes troballes innovadores van obrir la porta a noves preguntes que ara s’estan explorant a través del projecte BeMother.  

BeMother és un projecte de la UAB, l’Hospital del Mar Research Institute i l’IISGM, dirigit pel doctor Òscar Vilarroya que compta amb un finançament de l’European Research Council (ERC) i la Fundació La Caixa. En la nostra investigació, ens vam plantejar la hipòtesi que els canvis cerebrals morfològics relacionats amb l’embaràs poden conferir un avantatge adaptatiu per a la maternitat de diverses formes. Per exemple, facilitant la capacitat d’una mare per reconèixer les necessitats del seu nadó, promovent el vincle mare-nadó i detectant fàcilment els estímuls socials que assenyalen possibles amenaces. Actualment, també estem interessades a conèixer els canvis cerebrals que tenen lloc en mares no gestants en la seva transició a la maternitat.

urnc_fotogrup.jpg

Foto de l'equip que formem el projecte BeMother

En concret, BeMother té com a objectius:

  1. Determinar quan comencen els canvis cerebrals de les dones embarassades i com evolucionen durant l’embaràs.
  2. Caracteritzar la progressió dels ajustos psicològics i conductuals associats al vincle maternoinfantil i la seva connexió amb els canvis observats en el cervell.
  3. Avaluar la influència dels factors ambientals i psicològics en les adaptacions maternes mitjançant la inclusió d’un grup de parelles del mateix sexe no embarassades.
  4. Identificar biomarcadors metabolòmics que poden mediar en el desenvolupament d’adaptacions neuronals, psicològiques i de comportament.
  5. Identificar els factors neuronals i hormonals que poden predir el desenvolupament de les condicions mentals postpart.

Com duem a terme l’estudi? 

BeMother ha utilitzat diversos mètodes per a l’estudi. En primer lloc, es prenen mostres de saliva i orina a les participants per a la seva posterior quantificació. L’objectiu és valorar les hormones (oxitocina, progesterona, estrògens i cortisol) i altres mesures metabolòmiques. Durant l’estudi, es pretén caracteritzar com canvia el cervell durant l’embaràs i determinar si hi ha relació amb els canvis hormonals i metabolòmics. Per altra banda, es fan avaluacions clíniques i neuropsicològiques per avaluar aspectes diversos del cervell i relacionar-ho amb els trastorns mentals postpart. La darrera tècnica utilitzada és la ressonància magnètica, el projecte BeMother utilitza l’aparell de la Fundació Pasqual Maragall. L’objectiu és aconseguir imatges cerebrals de màxima resolució. L’RMN no produeix dolor ni cap dany conegut als teixits cerebrals.

bemother_recerca.jpg

Anàlisi d'imatges per la recerca

L’estudi consta de diverses sessions: abans, durant i després de l’embaràs en les quals es duen terme les proves comentades. L’objectiu és observar els canvis en el cervell de dones que tinguin plantejat quedar-se embarassades i fer-ne un seguiment. Els controls també són una part important de l’estudi, es tracta de dones sense intenció de tenir fills al llarg de la durada de l’estudi i que se sotmeten a les mateixes visites i tècniques que la resta de participants. Les nostres participants han permès tirar endavant aquest estudi tan interessant! Ben aviat, esperem poder compartir els resultats obtinguts!

Contacta amb Divulcat