OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

autotròfia

substantiu femeníf
Biologia i ecologia

Sumari de l’article

fisiologia fisiol
Tipus de nutrició dels organismes que, per subvenir a llurs necessitats metabòliques, només incorporen del medi productes inorgànics ( litotròfia ).

Els organismes que presenten autotròfia sintetizen les complexes molècules orgàniques que constitueixen llur material cel·lular reduint matèria inorgànica procedent del medi mitjançant electrons que obtenen també de matèria inorgànica medial, d’una banda, i energia radiant ( fotolitotròfia ) o energia procedent de reaccions d’oxidoreducció ( quimiolitotròfia ), d’una altra. La fotolitotròfia, l’autotròfia clàssica, és la presentada per les plantes verdes, les quals utilitzen aigua com a font d’electrons, anhídrid carbònic i sals minerals (nitrats, etc) com a matèria inorgànica reduïble, i llum com a font d’energia radiant fotosíntesi . La quimiolitotròfia és l’autotròfia pròpia d’alguns grups molt especialitzats de bacteris (bacteris de l’hidrogen, bacteris nitrificants, ferrobacteris, etc), els quals utilitzen substrats oxidables inorgànics com a font d’electrons, anhídrid carbònic i sals minerals com a matèria inorgànica reduïble, i reaccions d’oxidoreducció com a font d’energia quimiosíntesi . Tot això no obstant, alguns éssers fotolitotròfics (atiorrodàcies, algunes tiorrodàcies, clorobacteriàcies), atesos llurs requeriments de factors orgànics del creixement, no poden ésser considerats en sentit estricte com a organismes autotròfics. Durant molt de temps hom acceptà que els éssers autotròfics devien haver estat els primers organismes vius existents. Sembla, però, que, atès l’avançat grau d’evolució bioquímica que presenten els autòtrofs, més aviat cal suposar que els primers éssers vius existents (els més primitius i menys evolucionats, per tant), havien de viure heterotròficament heterotròfia .

Grups fisiològics dels organismes que presenten autotròfia

Grups fisiològics dels organismes que presenten autotròfia
grup fisiològic font d’energia substrat utilitzat organismes
fotolitòtrof llum anhídrid carbònic plantes verdes
    aigua bacteris fotosintetitzadors ( clorobacteriàcies  i tirrodàcies)
    sals minerals  
fotoorganòtrof llum matèria orgànica bacteris fotosintetitzadors (atiorrodàcies, clorobacteriàcies i tiorrodàcies)
    anhídric carbònic  
    aigua  
    sals minerals  
quimiolitòtrof reaccions químiques d’oxidoreducció anhídrid carbònic bacteris nitrificant i oxidant del sofre , de l'hidrogen , del ferro , del metà , etc.
    aigua  
    sals minerals  

Col·laboració: 
RFG

Llegir més...