i Instituto Cervantes | enciclopèdia.cat

☰ Navegació pels sumaris

Gran enciclopèdia catalana

Instituto Cervantes

Sigla de l’IC
Sigla de l’IC
institucions de cultura inst cult
Institució pública espanyola creada el 1991 per a la promoció i l’ensenyament del castellà i la difusió internacional de la cultura que hi és associada, que inclou tant la desenvolupada a l’Estat espanyol com la hispanoamericana.

La seu és a Madrid i a Alcalá de Henares. Té com a activitats principals l’organització de cursos de llengua castellana (i també de les llengües cooficials de l’Estat espanyol), l’expedició de diplomes del ministeri d’educació i cultura de llengua castellana per a estrangers (Diplomas de Español como Lengua Extranjera; DELE) i la convocatòria i elaboració dels exàmens per a la seva obtenció; la creació i actualització de mètodes d’ensenyament del castellà i la formació del professorat; l’impuls de programes i activitats de difusió del castellà, en col·laboració amb altres institucions; el suport als hispanistes, i, també, el subministrament de material didàctic i informació cultural a través de biblioteques, publicacions i suports electrònics i internet. Com a òrgans de govern disposa d’un patronat que indica les línies generals que cal seguir i és constituït per una presidència d’honor que ocupa el rei d’Espanya; una presidència executiva a càrrec del president del govern d’Espanya, i una junta de vocals elegits entre representants destacats de l’àmbit cultural de l’Estat espanyol i Hispanoamèrica, de les reials acadèmies, de nombroses universitats i d’altres institucions. Els òrgans de govern inclouen el consell d’administració, integrat per representants del patronat i de diferents ministeris –educació i cultura, economia i afers estrangers– i un director nomenat pel Consell de Ministres, al qual corresponen les principals tasques executives i de representació. Col·labora amb nombroses institucions, tant en l’àmbit estatal com internacional, com ara la Comissió Europea i el Consell d'Europa , i té convenis i manté vincles amb institucions similars, entre d’altres, l' Institut Ramon Llull . El 2008 tenia una setantena de delegacions repartides arreu del món. N'han estat directors Nicolás Sánchez-Albornoz (1991-96), Santiago de Mora-Figueroa (1996-99), Fernando Rodríguez Lafuente (1999-2001), Jon Juaristi (2001-2004) i César Antonio Molina (2004-2007). Des del 2007 ocupa el càrrec Carmen Caffarel. El 2005 rebé el premi Príncipe de Asturias de comunicació i humanitats, compartit amb l’Instituto Camões, el Goethe-Institut, l’Alliance Française, la Società Dante Alighieri i el British Council, institucions similars de difusió de les llengües i cultures respectives.

Col·laboració: 
GVA
Llegir més...