logo del Modernisme

El Modernisme és una adaptació digital de l’obra del mateix nom publicada en cinc volums, entre el 2002 i el 2004, sota la direcció de Francesc Fontbona.

L’arbre de navegació, que correspon al sumari dels cinc volums de l’obra en paper, s’estructura en cinc branques. Una primera branca analitza el Modernisme com a moviment global i en el seu context exterior, a Espanya i a tot el món occidental. Una segona branca està dedicada a l’arquitectura i els seus màxims exponents, i a les altres arts que estàn relacionades, des del vitrall fins a la forja, revestiments, mosaics i pintura mural. La pintura i el dibuix modernistes i les arts gràfiques (cartellisme, exlibrisme) constitueixen la tercera branca. La quarta està dedicada a l’escultura i les arts decoratives, i, finalment, una cinquena branca estudia arts importants al marge de l’estil, com ara l’urbanisme, la cartografia, el fotoperiodisme, la il·lustració tradicional, la museografia i la historiografia artística de l’època.

Redactada per un equip d’una vuitantena d’especialistes, l’obra constitueix la síntesi més extensa i actualitzada del coneixement sobre el Modernisme entès com el moviment cultural (artístic, literari, musical...) que més força i densitat té en l’art català modern.