En paral·lel al Modernisme

Pere Borrell del Caso (1835-1910): Contemplació (cap al 1900). Oli. Col·lecció particular.