Dolor cervical, torticoli i neuràlgia cèrvico-braquial

Definició

És anomenat dolor cervical el dolor, degut a causes molt diverses, que es localitza a la regió cervical de la columna vertebral. El torticoli consisteix en la fixació del cap i el coll en una posició anòmala deguda a la limitació que afecta els moviments musculars de la zona. La neuràlgia cèrvico-braquial, d’altra banda, és el nom que rep el dolor localitzat al coll, a la part superior de l’esquena i al llarg d’una extremitat superior que és degut a la compressió d’algunes de les arrels nervioses dels segments cervicals de la columna vertebral.

Aquestes alteracions mantenen una certa interdependència, perquè de vegades es presenten conjuntament o bé se sobreposen o es precedeixen. Així, en alguns dels casos que se’n presenten, és difícil de diferenciar-les.

Causes i tipus

El dolor cervical és degut a la irritació de les terminacions nervioses sensitives situades en les estructures de les articulacions, dels lligaments, dels ossos o dels músculs de la regió cervical de la columna vertebral. Així, pot ésser causada per diverses alteracions que, d’una manera o una altra, generen una estimulació dolorosa: malalties articulars com ara l’artrosi o l’espondilitis anquilosant, traumatismes, esquinços, luxacions o fractures vertebrals, infeccions, tumors ossis i inflamacions musculars en general. Igualment, pot ésser causada per una tensió psicològica intensa que ocasiona la contracció dels músculs del coll. Si bé de vegades és possible de determinar-ne la causa clarament, sovint hom no en pot precisar l’origen, i aleshores aquest trastorn és anomenat dolor cervical inespecífíc. Es considera que aquesta presentació del dolor cervical és deguda al fet que les lesions que el generen són molt lleus i, per tant, no poden ésser posades de manifest. D’altra banda, també pot ésser deguda bàsicament a factors psicològics, com és ara un estat d’ansietat que provoca una contracció continuada i dolorosa de la musculatura de la zona. Hom en diferencia el dolor cervical agut, que es presenta de manera sobtada i desapareix al cap de poc temps, i el dolor cervical crònic, que, en canvi, és persistent.

El torticoli pot ésser congènit o adquirit. El torticoli congènit es presenta des del naixement, i en general és provocat per diverses alteracions del desenvolupament neuromuscular o esquelètic de la zona. Entre aquestes alteracions, sovint es presenta la retracció dels músculs esterno-clido-mastoïdals provocada per una tumoració interior. Una manifestació més freqüent que aquesta és el torticoli adquirit, que presenta causes diverses. Així, pot ésser degut a una alteració muscular, articular, òssia o neurològica. Sovint, el torticoli és provocat per una alteració de les articulacions vertebrals, bé per una lesió del disc intervertebral o bé per un trastorn que afecta les articulacions interapofisiàries, que generen una irritació muscular. L’alteració dels músculs consisteix en la contracció involuntària i persistent d’un dels dos músculs esterno-clido-mastoïdals, situats a les zones laterals del coll, que tenen la funció d’afavorir la inclinació i la rotació lateral del cap. Així, un dels músculs esterno-clido-mastoïdals es contreu mentre l’altre es relaxa, de manera que el cap adopta una actitud rígida d’inclinació o rotació lateral, i qualsevol intent de modificar la posició és dolorós o fins i tot impossible. La contracció muscular anòmala pot ésser originada per la inflamació d’un dels músculs esterno-clido-mastoïdals o un dolor cervical que generi la contracció involuntària d’un d’aquests músculs per tal d’impedir que els moviments del cap intensifiquin el dolor.

Una altra presentació d’aquest trastorn és l’anomenat torticoli espasmòdic, en què s’esdevé una contracció muscular persistent deguda a factors neurològics poc coneguts o bé a una alteració psiquiàtrica. Entre les alteracions articulars i òssies que en poden provocar, destaquen els esquinços, les luxacions i les fractures vertebrals.

La neuràlgia cèrvico-braquial es presenta quan són comprimides les arrels sensitives dels nervis que s’inicien en els segments cervicals de la columna vertebral. Aquestes arrels sensitives surten de la medul·la espinal, atenyen l’exterior de la columna vertebral a través dels orificis de conjunció que es troben entre cada parell de vèrtebres i se situen contiguament a diverses estructures òssies, cartilaginoses, dels lligaments i musculars pertanyents a la columna vertebral o que hi són a la vora. A més, originen els nervis sensitius que innerven els membres superiors. La compressió de les arrels nervioses pot ésser causada per qualsevol alteració que provoqui un desplaçament o una inflamació de les estructures properes. La causa més habitual de neuràlgia cèrvico-braquial és l’hèrnia de disc intervertebral. El disc intervertebral és una estructura cartilaginosa situada entre cada parell de vèrtebres sobreposades, que facilita els moviments musculars. El disc es pot desplaçar de la localització que li correspon per un traumatisme o una alteració degenerativa com la provocada per l’artrosi. Així, es produeix una hèrnia discal, i l’estructura cartilaginosa desplaçada comprimeix una arrel nerviosa determinada.

Símptomes i evolució

El dolor cervical agut es caracteritza per l’aparició més o menys sobtada de dolor que afecta la regió cervical i que sovint s’estén a la zona posterior del cap, les espatlles, els omòplats o a la part anterior del tòrax. El dolor és d’una intensitat variable i s’exacerba si hom efectua moviments. Per aquesta raó, els músculs de la zona es contreuen per tal d’immobilitzar el cap, i, si la contracció afecta els músculs d’una banda, s’esdevé la desviació lateral del cap o torticoli. Quan les lesions que provoquen un dolor cervical són prou extenses per a comprimir una arrel nerviosa, el dolor s’estén també cap a un dels membres superiors i adopta les característiques d’una neuràlgia cèrvico-braquial. En general, l’episodi dolorós agut es manté durant alguns dies o bé unes setmanes, i remet posteriorment. És possible que no es torni a presentar o bé que, segons el factor causal de què es tracti, es repeteixi novament.

D’altra banda, el dolor cervical crònic es pot presentar progressivament tot originant un dolor poc intens i més o menys persistent, o bé ésser conseqüència d’una crisi de dolor cervical agut. És freqüent que de vegades el dolor crònic s’exacerbi i doni lloc a un episodi agut. Igualment, és habitual que el dolor s’intensifiqui quan hom adopta unes posicions determinades o bé realitza uns moviments determinats, o bé per un estat de tensió psicològica.

Quan es tracta de torticoli, l’amplitud dels moviments normals de la regió cervical són molt limitats o fins i tot impossibles de realitzar. Així, el cap adopta més o menys una actitud rígida que pot afectar la inclinació lateral o bé la rotació també lateral. El torticoli congènit es presenta des del naixement, i l’evolució que segueix pot ésser molt variada; és possible que el moviment de la zona es normalitzi espontàniament després d’un cert temps, o bé que la immobilitat es mantingui indefinidament. El torticoli consecutiu a una alteració articular o bé òssia se sol presentar després d’un traumatisme o un gir sobtat del cap. En general, si hom manté la zona en repòs, el trastorn remet al cap d’alguns dies o algunes setmanes. Quan el torticoli és espasmòdic, l’evolució és imprevisible, ja que pot desaparèixer del tot al cap d’alguns dies, presentar-se amb intermitències o bé mantenir-se de manera indefinida.

En la neuràlgia cèrvico-braquial, el dolor es percep a la regió cervical de la columna vertebral, en una espatlla i, com a característica principal, en unes zones determinades de les extremitats superiors, segons l’arrel nerviosa que ha resultat comprimida. Així, quan l’arrel nerviosa del sisè segment cervical és comprimida, el dolor s’irradia cap al cantó extern de l’avantbraç, com també al dit índex i el dit gros. En ésser comprimida l’arrel nerviosa del setè segment cervical, el dolor s’irradia fins al dit mitjà, i si en resulta afectat el vuitè segment, el dolor ateny el dit petit. La compressió de les arrels nervioses pot generar d’altres símptomes de caràcter neurològic, com ara sensació de formigueig, fred, calor, o fins i tot rampes d’una localització similar a la del dolor. La neuràlgia cèrvico-braquial se sol presentar sobtadament, tot i que sovint és precedida per un episodi de dolor cervical o més d’un. El dolor es manté, habitualment, diverses setmanes, i els altres símptomes neurològics, si es presenten, solen durar una mica més. En general, després que l’episodi s’ha superat, el trastorn no es repeteix, bé que de vegades es torna a presentar amb una certa periodicitat.

Diagnosi

La diagnosi d’aquests trastorns sol ésser senzilla. Hom la basa en l’estudi dels símptomes i l’exploració física. Però la determinació de la causa que origina el trastorn en cada cas particular és complexa i requereix diverses exploracions complementàries com ara radiografies, la gammagrafia isotòpica òssia o la tomografia axial computada. Aquests exàmens complementaris són útils per a posar de manifest l’existència de lesions o malalties que puguin justificar l’aparició d’aquests trastorns, o descartar-los, sobretot quan es repeteixen molt sovint o quan progressivament esdevenen més intensos. Així, per exemple, mitjançant les radiografies és possible de detectar una artrosi cervical o una luxació d’un segment vertebral. La gammagrafia isotòpica òssia permet de diagnosticar una infecció o un tumor d’os, i a través d’una tomografia axial computada es pot detectar una hèrnia de disc intervertebral. Això no obstant, gairebé sempre, sobretot en els casos de dolor cervical, els exàmens complementaris només descarten l’existència de lesions evidents.

Tractament

En el tractament del dolor cervical agut i el torticoli se solen administrar analgèsics i relaxants musculars. També és recomanable l’aplicació d’escalfor humida a la zona cervical per tal de relaxar la musculatura. No s’ha de forçar la posició adoptada pel cap i convé emprar un coixí tou amb una depressió central per a dormir. Quan el dolor cervical és crònic, convé que hom efectuï exercicis controlats per un fisioterapeuta. El tractament de la neuràlgia cèrvico-braquial consisteix bàsicament en el repòs absolut de la part superior de l’esquena i el coll. De vegades, n’hi ha prou que hom reposi en una posició còmoda, i en altres casos cal emprar collarets ortopèdics de materials tous durant algunes setmanes. Quan el dolor és molt intens, hom sol recórrer a l’administració de fàrmacs analgèsics o antiinflamatoris. Quan el dolor comença a cedir, és recomanable la realització d’uns exercicis fisioterapèutics, de manera gradual i moderada, que són programats i indicats segons les necessitats de cada cas concret. Si l’afecció és molt intensa o es repeteix molt sovint, pot caldre una intervenció quirúrgica que descomprimeixi les arrels nervioses afectades.