El que cal saber de les intoxicacions

  • No és veritat que els bolets que creixen als arbres o que tenen cucs siguin comestibles, i tampoc que els que són picants, o fan ennegrir els alls, la molla de pa, el julivert o la plata siguin verinosos.
  • Mai no s’ha de collir ni menjar cap bolet que no es conegui amb tota seguretat, encara que hom pensi que el reconeix per la descripció feta en un llibre o per la comparació amb fotografies.
  • Els trastorns que poden produir els bolets verinosos són diversos, i no sempre es presenten nàusees, vòmits o dolor abdominal, tot i que són símptomes molt freqüents. Generalment, els trastorns produïts pels bolets més perillosos triguen algunes hores a presentar-se.
  • Si després d’haver menjat bolets se sospita que puguin ésser verinosos, o si una persona s’ha intoxicat amb medicaments, s’ha de procurar provocar el vòmit per tal d’eliminar-ne les restes que hi puguin haver quedat, si encara no han transcorregut més de 6 hores.
  • No s’ha de provocar mai el vòmit a una persona que estigui obnubilada o inconscient, ja que podria ofegar-se amb el propi vòmit.
  • No s’ha de provocar mai el vòmit en les intoxicacions per productes químics càustics, com ara el lleixiu o el salfumant, ja que podrien empitjorar les lesions internes.
  • Sigui quina sigui la causa de la intoxicació, sempre és recomanable que la persona afectada prengui aigua abundant.
  • Davant qualsevol intoxicació, és convenient recollir tota la informació i mostres possibles, com ara restes de bolets o envasos de medicaments, que puguin servir per a esbrinar-ne la causa i també el temps transcorregut.
  • Qualsevol persona que hagi sofert una intoxicació ha d’ésser atesa com més aviat millor en un centre sanitari, encara que sembli que s’ha refet completament.