El que cal saber del traumatisme medul·lar

  • Els traumatismes medul·lars consisteixen en lesions de la medul·la espinal causades per un moviment brusc de la columna vertebral o per l’impacte contra la medul·la d’un fragment de columna vertebral desplaçat o d’un objecte penetrant.
  • En qualsevol accident de trànsit important, sobretot en els accidents de moto i les caigudes des d’una altura considerable, cal pensar sempre en la possibilitat d’un traumatisme medul·lar, encara que inicialment no es presentin trastorns que ho suggereixin.
  • La recollida dels accidentats que hom suposa que poden haver patit un traumatisme medul·lar ha d’ésser...