Presentació

L’interès de la societat pels diversos temes relacionats amb la medicina, la salut i, més en general, amb la qualitat de vida ha anat creixent progressivament des de fa ja molts anys de manera sens dubte paral·lela a la millora del nivell cultural. Tanmateix, aquest procés ha experimentat un increment considerable en aquesta darrera dècada, probablement en íntima relació amb la presència com més va més intensa dels temes sanitaris als mitjans de comunicació, tant als escrits com als àudio-visuals. Efectivament, hi ha molts llibres, manuals, revistes, articles, espais de ràdio i programes de televisió que, d’una manera parcial, preferent o molt sovint exclusiva, i amb una qualitat molt diversa, han estat dedicats a aquests temes. L’Enciclopèdia de Medicina i Salut vol omplir un buit i aportar un element més que enriqueixi i diversifiqui el conjunt d’obres de divulgació científica en llengua catalana.