Crèdits

Direcció

josepdelhoyo2.jpgDr. Josep del Hoyo i Calduch

Metge, comunicador, ornitòleg i editor

Metge, comunicador, ornitòleg i editor

Consell assessor

Prof. Pere Abelló i Vila

Catedràtic d’Otorrino-laringologia de la Universitat Autònoma de Barcelona Cap del Servei d’Otorrino-laringologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Responsable científic del capítol Aparell respiratori

Prof. Albert Agustí-Vidal

Catedràtic de Pneumologia de la Universitat de Barcelona Cap del Servei de Pneumologia de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Responsable científic del capítol Aparell respiratori

Dr. Joaquim Arumí i Bonet

Cap del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Infantil de Sant Joan de Déu

Prof. Carles Ballús i Pascual

Catedràtic de Psiquiatria de la Universitat de Barcelona Cap del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Responsable científic del capítol Sistema nerviós

Dr. Josep Maria Carrera i Macià

Cap del Servei d’Obstetrícia i Medicina Perinatal de l’Institut Dexeus President de l’Asociación Española de Diagnóstico Prenatal. Responsable científic del capítol Reproducció humana

Dr. Santiago Dexeus i Trias de Bes

Director del Departament de Ginecologia i Obstetrícia de l’Institut Dexeus. Responsable científic del capítol Sistema reproductor

Dr. Andreu Domingo i Albós

Cap del Servei d’Hematologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Responsable científic del capítol Sang

Prof. Carles Ferràndiz i Foraster

Professor Titular de Dermatologia de la Universitat Autònoma de Barcelona Director Mèdic de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Responsable científic del capítol Pell, cabell i ungles

Prof. Josep Maria Grau i Veciana

Catedràtic de Neurologia de la Universitat Autònoma de Barcelona Cap del Servei de Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Responsable científic del capítol Sistema nerviós

Dr. Enric Lience i Duran

Cap de la Secció de Reumatologia de l’Hospital General de la Vall d’Hebron. Responsable científic del capítol Aparell locomotor

Dr. Gonçal Lloveras i Vallès

Professor d’Endocrinologia i Nutrició de la Universitat Autònoma de Barcelona President del Consell Assessor sobre la Diabetis de la Generalitat de Catalunya. Responsable científic del capítol Sistema endocrí

Dr. Joan Parellada i Sabaté

Coordinador d’urgències de l’Àrea Costa de Ponent de l’Institut Català de la Salut. Responsable del capítol Primers auxilis

Dr. Josep Lluís Rodríguez i Sànchez

Cap del Servei d’Immunologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Responsable científic del capítol Sistema immunitari

Dr. Francesc Solé i Balcells

Director Assistencial i Docent de l’Institut d’Urologia, Nefrologia i Andrologia Fundació Puigvert. Responsable científic del capítol Aparell urinari

Dr. Lluís Tomàs i Abadal

Cap d’Hospitalització del Servei de Cardiologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Responsable científic del capítol Aparell cardiovascular

Prof. Guillem Verger i Garau

Cap de la Unitat de Malalties Infeccioses de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Professor Titular de Patologia Mèdica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Responsable científic del capítol Malalties infeccioses

Prof. Miquel Vilardell i Tarrés

Cap del Servei de Medicina Interna de l’Hospital General de la Vall d’Hebron Professor Titular de Patologia Mèdica de la Universitat de Barcelona. Responsable científic del capítol Aparell digestiu

Redacció i correcció

Dr. Adolf Cassan Tachlitzky

Cap de Redacció

Dr. Jordi Coderch i de Lassaletta

Redactor

Dr. Pablo Stajnsznajder Houves

Redactor

Dr. Bernat Arino i Armengol

Redactor

Núria Garcia i Caldes

Redactora

Dr. Xavier Ruiz i Fernàndez

Responsable d’il·lustració

Carme Padreny i Mayol

Correctora

Josep Torras i Rodergas

Assessor Lingüístic

Jesús Giralt i Radigales

Director Editorial