Logo de l'Enciclopèdia temàtica Proa

L’Enciclopèdia temàtica Proa és la versió digital de l’obra homònima publicada el 1997 pel Grup Enciclopèdia Catalana, i recull de manera sistemàtica el conjunt de coneixements rellevants i útils per a la formació i informació dels joves i adults dins de 9 grans àrees

Cadascuna de les grans àrees esmentades explora un determinant camp de coneixements al voltant d’un aspecte del món d’avui. Però l’obra no pretén deixar de banda la dinàmica històrica dels fenòmens i els esdeveniments, els quals apareixen desenvolupats dins de l’àrea respectiva.

En l’obra, hi ha una xarxa de remissions que vincula els recorreguts, assegurant les relacions naturals entre les diverses branques del saber i suggerint estimulants lectures creuades i d’aprofundiment dels temes tractats.