La gravitació universal

Tots els cossos s’atrauen

Tots nosaltres, cada dia, experimentem el fet que qualsevol objecte tendeix espontàniament a caure. És una experiència comuna i universal, fins al punt que els primers pensadors, en considerar-la la manifestació d’una "tendència natural" de totes les coses, ho van deixar córrer i no hi van pensar més. Com a màxim, les primeres reflexions van ser assimilades a l’observació d’un fet que, si ens hi fixàvem bé, sempre era present en els cossos que pugen espontàniament. Era el foc (o el fum o l’aire calent). El foc, com la terra, l’aire i l’aigua, era considerat...