Els Batlló

Batlló Germans

La família Batlló.

La família Batlló era olotina. Quatre dels set germans Batlló i Barrera baixaren a Barcelona a instal·lar la seva indústria. A casa seva possiblement haurien pensat en la llana, que era el producte tradicional del país. Però pel fet de baixar a Barcelona passaren amb tota naturalitat al cotó.

Al començament no devien pas anar plegats, perquè la primera vegada que els trobem, l’any 1829, Jacint Batlló té una petita indústria de teixits al carrer de la Riereta, mentre un o altres germans participen en un negoci similar dintre de la...