Adolf Blanch i Cortada

(Alacant, 11 de gener de 1832 — Barcelona, 7 de febrer de 1887)

Adolf Blanch i Cortada

© Fototeca.cat

Poeta, gramàtic, economista, historiador i periodista.

Estudià dret i lletres a la Universitat de Barcelona. Col·laborà, entre altres publicacions, en el Diario de Barcelona (1948), El Sol (1850), El Áncora (1852) i La Renaixença, de la qual fou redactor de temes econòmics. Membre de diverses entitats econòmiques, fou secretari de l’Institut Industrial i del Foment de la Producció, i a través de la Revista del Fomento de la Producción Española, que dirigí fins el 1882, La Verdad Económica i altres periòdics econòmics, divulgà l’ideari proteccionista. El 1854 publicà, en castellà, el llibre de poemes Fuegos fatuos, en el qual inclogué, en català, “Cants del Laletà”, expressió de lloança i amor a Catalunya, i el seu poema més conegut, “Torroella”. Inclòs a Los trobadors nous, des del 1859 participà als Jocs Florals de Barcelona, on fou premiat repetidament i nomenat mestre en gai saber (1868), i en fou secretari (1865) i president (1869). Participà en certàmens de Lleida i Mallorca i col·laborà al Calendari Català (1866-82) i a Eloqüència catalana (1884), de Francesc Fayos. El 1861 ingressà a l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, de la qual fou secretari. El mateix any publicà la novel·la Los pobres o la esclavitud de Europa i els tres volums, força documentats, d’Historia de la guerra de la Independencia en el antiguo Principado de Cataluña. Destaca també l’estudi històric “Historia de la ciudadela y del castillo de San Juan de Tortosa”, dins Prisiones de Europa, en dos volums (1962-63). Relacionat amb la Comissió d’Ortografia, en col·laboració amb Antoni de Bofarull, el 1867 publicà Gramàtica catalana, i el 1888 hom li edità, amb pròleg de Joan Sardà, les Poesies, que, influïdes per Manzoni i Espronceda, són fidels al Romanticisme conservador de l’època. A la seva mort deixà inacabades algunes obres, entre les quals hi ha Historia de la marina catalana hasta el siglo XV, Historia de la mujer catalana en las diferentes épocas, una biografia de Joan Boscà i una Gramàtica de la llengua catalana.