androsterona

3α-hidroxi-5α-androstan-17-ona
f
Bioquímica

17-Cetosteroide d’acció androgen, que es fon a 185°C, i de fórmula:

És segregada pels testicles i pel còrtex suprarenal, i, com les altres hormones andrògenes, és responsable del desenvolupament de l’aparell genital masculí i de l’aparició en els mascles dels caràcters sexuals secundaris. L’androsterona, el primer androgen aïllat i cristal·litzat, fou obtinguda per Butenandt (1931) a partir de l’orina masculina, que en conté 1 mg per litre, aproximadament. Resulta del catabolisme dels andrògens testiculars i corticosuprarenals i especialment de la testosterona, i és menys activa que aquesta (de 7 a 10 vegades, segons el tipus d’assaig utilitzat). Sintèticament, és obtinguda a partir del colesterol.