anseriformes

m
pl
Ornitologia

Oca del Canadà, exemple d’aanseriformes

© Corel

Ordre de la classe dels ocells, que comprèn la majoria dels ocells que antigament es reunien en el grup dels palmípedes.

Són ocells aquàtics, de tíbia curta. Els dits anteriors de les potes són units per una membrana, més o menys totalment, que els ajuda a impulsar-se dins l’aigua. El dit posterior és lliure i és implantat més amunt que els altres; la seva mida varia segons les espècies.

El bec és, en els uns (anàtids), ample i pla, amb les vores proveïdes pel costat intern de fines làmines còrnies (són lamel·lirostres); en els altres (anímids) és fort i curt, semblant al de les gallines. El plomatge és dens i abundant. Molts tenen una glàndula sebàcia prop de la cua: l’animal recull amb el bec el greix que segrega, i se n’unta les plomes, amb la qual cosa aconsegueix que el cos repel·leixi l’aigua quan neda o es cabussa, i, per tant, no es mulli. Fan un niu rudimentari; els pollets són nidífugs. Habiten prop de l’aigua (mar, rius, llacunes, etc.).

El règim alimentari és variat: són piscívors, vegetarians o planctòfags; una mateixa espècie pot tenir tots tres règims, com és el cas dels ànecs domèstics. Moltes espècies són fàcilment domesticades i molt apreciades en avicultura.

Famílies i espècies més destacades d’anseriformes

Família dels anàtids (o ansèrids)
Aix galericulata ànec mandarí
Anas acuta ànec cuallarg; ànec marcenc; cuallarg
Anas americana ànec xiulador nord-americà
Anas angustirostris xarxet marbrenc
Anas clypeata ànec cullerot; ànec paleter; bec d’espàtula
Anas crecca xarxet; ànec d’aigua petit
Anas cursoria ànec corredor
Anas discors xarxet alablau
Anas formosa xarxet del Baikal
Anas moschata ànec mut
Anas penelope ànec xiulador; xiulador; piula
Anas platyrhynchos ànec collverd; collverd; ànec de bosc
Anas querquedula xarrasclet
Anas strepera ànec griset; ànec d’aigua gros; griset
Anser albifrons oca riallera grossa
Anser anser oca
Anser brachyrhynchus oca de bec curt
Anser caerulescens oca de les neus
Anser cygnoides oca cignoide
Anser erythropus oca riallera petita
Anser fabalis oca salvatge
Aythya ferina morell cap-roig; ànec cap-roig; cap-roig, ànec gavatx
Aythya fuligula morell de plomall
Aythya marila morell buixot; buixot
Aythya nyroca morell xocolater
Branta bernicla oca de collar
Branta canadensis oca del Canadà
Branta leucopsis oca de galta blanca
Branta ruficollis oca de coll roig
Bucephala clangula morell d’ulls grocs
Bucephala islandica morell d’Islàndia
Clangula hyemalis ànec glacial
Cygnus atratus cigne negre
Cygnus bewickii cigne petit
Cygnus buccinator cigne trompeta
Cygnus columbianus cigne xiulador
Cygnus cygnus cigne cantaire
Cygnus melanocoryphus cigne de coll negre
Cygnus olor cigne mut
Histrionicus histrionicus ànec arlequí
Melanitta fusca ànec fosc eurasiàtic
Melanitta nigra ànec negre comú
Melanitta perspicillata ànec negre frontblanc
Mergus albellus bec de serra petit
Mergus merganser bec de serra gros
Mergus serrator bec de serra mitjà
Netta rufina ànec becvermell; becvermell
Oxyura leucocephala malvasia capblanca
Polysticta stelleri èider de Steller
Somateria mollissima èider
Somateria spectabilis èider reial
Tadorna ferruginea ànec canyella
Tadorna tadorna ànec blanc
Família dels anímids
Anhima cornuta anhima
Chauna torquata xahà comú